proposal, article, these, management, public administration, bussiness, emerald, scincedirect, download, iran, university, free download, marketing, scale, questionair, 1392, 2014, 2015, 2013, 2012, iran, new, technology, economy, insurance, national, products, presentation, isi, isc, seo, download, free , article, paper, burcracy, druker, scintific management, talent management, satisfaction, e-government, performance evaluation, performance management, خريد پايان نامه کارشناسي ارشد, فروش, پايان نامه دکتری, تحليل آماري, SPSS, سفارش اينترنتي پايان نامه, پروپزال, پروپوزال و پايان نامه, قيمت پايان نامه, خريدproposal , سايت پايان نامه, بانک پايان نامه, پايان نامه مهندسی, پايان نامه علوم انسانی, پايان نامه آماده, پايان نامه مدیریت, دانلود پايان نامه, دانلود پايان نامه کارشناسي, پايان نامه حقوق, پايان نامه علوم تربيتي, تز کارشناسي ارشد, مقاله, پروژه آماده, روش تحقيق, عمران, شیمی, پزشکی, بهترین سایت, پروپوزال, تحقیق, ارزان, سریع, مکانیک,
فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی
جامع ترین فروشگاه اینترنتی فایل دانلود جدیدترین فایل های فلش و اندروید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی درخواست خود را ارسال نمایید و یا از طریق ایمیل best.files2@gmail.com و شماره تماس 09394793851 درخواست خود را ارسال کنید.

67 - پروژه آماده: مدل‏هاي توسعه صنعت خودرو و بررسی استراتژی توسعه صادرات صنعت خودرو در ایران‎ - 62 صفحه فایل ورد (word)

67 - پروژه آماده: مدل‏هاي توسعه صنعت خودرو و بررسی استراتژی توسعه صادرات صنعت خودرو در ایران‎ - 62 صفحه فایل ورد (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل 1-            الگوي استراتژيك توسعه فناوري و صادرات صنعت خودرو ايران      7

1-1-    مقدمه   7

1-2-    فناوري و مفاهيم آن       9

1-3-    توسعه فناوري    12

1-4-    محورهاي توسعه فناوري  13

1-5-    مديريت استراتژيك         14

1-6-    فرايند مديريت استراتژيك           14

1-7-    برنامه‌ريزي استراتژيك     15

1-8-    ارزيابي و ارائه الگو          21

1-9-    وضعيت توسعه استراتژيك كشورها           23

1-10-  جمعبندی         24

1-11-  منابع     25

فصل 2-            مرور مدلهاي توسعه صنعت خودرو در چند كشور            27

2-1-    مقدمه   27

2-2-    كره جنوبي: تكيه به دانش فني ژاپن        27

2-3-    چين: به كارگيري سياست هاي سرمايه گذاري و مالي        29

2-4-    هند: جنبه هاي زيربنايي مثل توسعه جاده ها و بنادر و زيرساخت هاي ريلي            30

2-5-    تركيه: تبديل شدن به كانون صادرات مجدد خودروسازان ژاپني       32

2-6-    برزيل: ادغام و اتصال به شبكه جهاني صنعت خودرو           33

2-7-    ايران     34

فصل 3-            اهداف و سياست هاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404 36

3-1-    مقدمه   36

3-2-    اهداف صنعت خودرو در افق ١۴٠۴         37

3-3-    اهم پيش فرض هاي اهداف        39

3-4-    پيش نيازها و بسترهاي لازم براي تحقق اهداف     39

3-5-    سياست هاي وزارت صنايع و معادن در خصوص صنعت خودرو       41

3-6-    الزامات خودروسازان        46

3-7-    منبع     46

فصل 4-            طراحی و تبیین الگوي توسعه تکنولوژي صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژي توسعه صادرات 47

4-1-    مقدمه   47

4-2-    بیان مسأله         48

4-3-    فرضیه هاي تحقیق         49

4-3-1-            فرضیه اصلی      49

4-3-2-            فرضیه هاي فرعی           49

4-4-    بررسی استراتژیهاي توسعه صادرات          49

4-4-1-            استراتژیهاي توسعه         51

4-5-    چالشهاي صنعت خودروسازي      53

4-6-    عوامل مؤثر بر تکنولوژي  55

4-7-    منابع     59

فصل 5-            جمعبندی         61

 

توسعه صادرات و رشد اقتصادي

تحقیقات زیادي در زمینه توسعه صادرات و رشد اقتصادي انجام شده است. مطالعات باگواتی در سال 1978 م. و کروئگر در سال 1983 م. نشاندهنده این است، کشورهایی که توجه بیشتري به توسعه صادرات داشتهاند، نرخ رشد سریعتر GDP را به ثبت رسانده اند [4، صص 273-283].

افرادي همچون مارشال 3، جانگ 4 و چاو 5 بین توسعه صادرات و رشد اقتصادي رابطه علت و معلولی برقرار میکنند؛ در حالیکه برخی دیگر بر این عقیده اند که رشد اقتصادي منجر به رشد صادرات شده است.

ابزارهاي توسعه صادرات

مهمترین ابزار توسعه صادرات کاهش نرخ برابري پول داخلی است که این امر مستلزم آزادسازي تجارت خارجی میباشد. براي کشورهاي رو به توسعه و نیازمند ذخایر پول خارجی، آزادسازي تجارت خارجی باعث کسري تراز پرداختها و سیر فزاینده بدهکاري به منابع مالی بین المللی و یا کشورهاي خارجی میشود. لذا ارزش پول ملی در مقابل پول بین المللی کاهش پیدا میکند و باعث افزایش قیمت کالاهاي وارداتی در مقابل کاهش قیمت کالاهاي صادراتی میشود. روشهاي دیگر توسعه صادرات شامل معافیتهاي مالیاتی، پرداخت یارانه به صادرکنندگان، ایجاد مراکز رسمی و نهادي توسعه صادرات، جذب سرمایه هاي خارجی و دستیابی به مزیت نسبی در تولید، قیمت، کیفیت، بستهبندي و میباشد. از سوي دیگر دستگاهها باید با دستیابی به منابع و توانمندیهایی بتوانند مزیت رقابتی در بازارهاي صادراتی به دست آورند [5، صص 70-81]

استراتژي جایگزینی واردات

عامل مهم در انتخاب استراتژي جایگزینی واردات، رسیدن به خودکفایی است. ولی باید توجه داشت که این استراتژي باعث افزایش وابستگی به ماشینآلات وارداتی، محرومیت از

بازارهاي بین المللی، رکود تقاضا، دورماندن بازار داخلی از رقابت خارجی، کاهش قدرت خرید و انتخاب مصرفکننده میشود.

بررسی وضعیت صادرات وسایطنقلیه نشان میدهد که از سال 1355  1365 ه .ش. روند 24 میلیون دلار در سال 1355 به / نزولی داشته است؛ بهطوريکه صادرات وسایطنقلیه از 2 20/ 2/4 میلیون دلار در سال 1365 ه.ش. کاهش یافته است که حاکی از کاهش متوسط 6 درصدي میباشد. برخی از عواملی که باعث شده است تا صادرات غیر نفتی رشد مناسبی نداشته باشد عبارتند از:

 وقفه هاي تولید ناشی از جنگ؛

 عدم برنامه ریزي صحیح؛

 عدم سرمایهگذاري دولت در امر صادرات؛

 مسائل و مشکلات نیروي انسانی؛

 سیستم پولی (ارزي) و مالی کشور؛

 جاذبه هاي بازار داخلی؛

 عدم شناخت بازارهاي مصرف خارجی؛

 بازاریابی و تبلیغات؛

 بالابودن قیمت کالاهاي صادراتی؛

 مسائل قانونی و مقررات؛

 ضعف امکانات حمل و نقل، انبار و؛

 ضعف بسته بندي.

4-5-    چالشهاي صنعت خودروسازي

جهانی سازي

ایجاد طرحی مشترك، کم هزینه، توجه به نیازها، ذائقه مشتري، جذاب و خارقالعاده از اهداف خودروسازان میباشد اما شمار نمونههاي موفق در بازار انبوهسازي از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند. از موفقترین شرکتهاي فعال در این زمینه میتوان به مرسدس، ب ام و و پورشه اشاره کرد که به جاي مخالفت، مطابق درخواست مشتریان هر منطقه عمل میکنند ولی خودروسازان در تلاش براي اصلاح مفهوم جهانیکردن خودرو میباشند.

تمایز محصول

تولیدکنندگان براي افزایش سهم بازار باید محصولات متنوعی عرضه کنند که مستلزم بهرهبرداري مؤثر از تکنولوژي در جهت کاهش هزینه، بهبود کیفیت و تطبیق سریع براي فرایندهاي تکنولوژیکی است [ 5، صص 70-81]

ساخت محصول

پیدا کردن راهحلی براي کاهش زمان، هزینه ساخت، سود بیشتر و عکس العمل بهتر در برابر تحولات بازار ضروري به نظر میرسد.

بازسازي زنجیره فروش

الف- حصول اطمینان از برخورداري قطعات خریداريشده در سطح استاندارد جهانی و کاهش هزینه هاي ثابت در مورد اموال و نیروها.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
67--khodro_565752_7718.zip748.2k